Redaktionellt arbete

Leveranssäkerhet och deadline-respekt är a och o.

Jag har skrivit ett tiotal böcker och översatt lika många till engelska. Och publicerat en mängd artiklar, både vetenskapliga, populärvetenskapliga och kåserier i både svenska och engelskpråkiga media. Resereportage har jag publicerat i DN och avsomnade Arbetet. Jag skriver lika bekvämt på engelska som på svenska. Min författarutbildning har jag fått på Biskops-Arnö och Sörängens Folkhögskola. Dessutom verkar jag som fackgranskare och kan ta på mig redaktörsuppdrag samt har en hel del förlagserfarenhet. Jag är också rådgivare till Storbritanniens största fågelskådningstidskrift.